Viernes, 05 24 2024

Última actualitzacióDom, 22 Sep 2019 7pm

Coaching i Lideratge / Coaching y Liderazgo

Sumari: 

En l'àmbit de l'empresa/organització, el líder té com a finalitat aconseguir objectius concrets, per tant, la seva efectivitat es mesurarà a partir dels resultats obtinguts. No obstant això, el líder no sol ser conscient del marc on desenvolupa accions que li permetran assolir els seus objectius, i és precisament el procés de coaching que l'ajuda a adonar-se, a treballar conscientment dins d'aquest marc, de manera que té més possibilitats d'acció.

El coaching, doncs, no és únicament una tècnica, és, sobretot, una manera de "fer empresa" que porta a una transformació de l'entorn, la qual permet desenvolupar noves competències.

Aquest curs pretén facilitar un coneixement bàsic del procés de coaching orientat al lideratge d'equips, així com recursos i tècniques per fer-ho en el si de l'organització, millorant així les relacions i competències de l'equip i, per conseqüència, els resultats.

_______________________________________________________

En el ámbito de la empresa/organización,  el líder tiene como fin conseguir objetivos concretos, por lo tanto, su efectividad se medirá a partir de los resultados obtenidos. No obstante, el líder no suele ser consciente del marco donde desarrolla acciones que le permitirán alcanzar sus metas, y es precisamente el proceso de coaching lo que le ayuda a darse cuenta, a trabajar conscientemente dentro de este marco, de manera que tiene más posibilidades de acción.

El coaching, pues, no es únicamente una técnica, es, sobre todo, una manera de "hacer empresa" que lleva a una transformación del entorno, la cual permite desarrollar nuevas competencias.

Este curso pretende facilitar un conocimiento básico del proceso de coaching orientado al liderazgo de equipos, así como recursos y técnicas para llevarlo a cabo en el sí de la organización, mejorando así las relaciones y competencias del equipo y, por consecuencia, los resultados.

Durada: 60 hores / Duración: 60 horas

Preu: 137€ (116€ per a estudiants, persones a l'atur i/o associats/ades de TISOC. Cal acreditar la situació abans de fer efectiu el pagament). / Precio: 118€ (100€ para estudiantes, personas en situación de desempleo y/o asociados/as de TISOC. Es necesario acreditar la situación antes de hacer efectivo el pago).

Programa del curs català / Programa del curso castellano

Contactar

  • 17005 Girona
  • Tel:  972 100 495

 

Está aquí: Home Aula Virtual Llistat de cursos Miscel·lània Coaching i Lideratge / Coaching y Liderazgo