Viernes, 05 24 2024

Última actualitzacióDom, 22 Sep 2019 7pm

Logopèdia en la gent gran: Tècniques i instruments / Logopedia en la tercera edad: técnicas e instrumentos

Email
Import
Import matrícula 201,00 €
Descripció

A la tercera edat sorgeixen algunes dificultats a nivell logopèdic que es poden veure incrementades després de l'aparició de patologies a nivell cerebral.

En parlar de logopèdia en la gent gran ens referim, no només al diagnòstic de patologies sinó també a la intervenció logopèdica.

L'objectiu d'aquest curs és conèixer tant quines causes poden provocar dificultats en el llenguatge com els qüestionaris d'avaluació i les tècniques d’intervenció.

Alguns d'aquests trastorns que pateixen les persones grans són transitoris i desapareixen o disminueixen. No obstant això, en altres ocasions, el grau de deteriorament ha patit un increment i continua present.

Mitjançant el present curs l'alumne aprendrà a conèixer les diferents àrees cerebrals que es veuen transformades en la gent gran així com les característiques específiques del deteriorament cognitiu i les demències i les dificultats del llenguatge que ocasionen.

Al llarg del curs es coneixeran les diferents tècniques d'estimulació cognitiva i logopèdica que es duen a terme amb la gent gran.

______________________________________________________________________________

En la tercera edad surgen algunas dificultades a nivel logopédico que pueden verse incrementadas después de la aparición de patologías a nivel cerebral.

Al hablar de logopedia en la tercera edad nos referimos, no solamente al diagnóstico de patologías si no también a la intervención logopédica.

El objetivo de este curso es conocer tanto qué causas pueden provocar dificultades en el lenguaje como los cuestionarios de evaluación y las técnicas de intervención.

Algunos de estos trastornos que padecen las personas mayores son transitorios y desaparecen o disminuyen. Sin embargo, en otras ocasiones, el grado de deterioro ha sufrido un incremento y continúa presente.

Mediante el presente curso el alumno aprenderá a conocer las diferentes áreas cerebrales que se ven transformadas en la tercera edad así como las características específicas del deterioro cognitivo y las demencias y las dificultades del lenguaje que ocasionan.

A lo largo del curso se conocerán las diferentes técnicas de estimulación cognitiva y logopédica que se llevan a cabo con  la tercera edad.

Durada: 80 hores / Duración: 80 horas 

Preu: 201€ (169€ per a estudiants, persones en situació d'atur i/o associats/ades de TISOC, prèvia acreditació de la situació) / Precio: 201€ (169€ para estudiantes, personas en situación de desempleo y/o asociados/as de TISOC, previa acreditación de la situación).

Programa del curs en català / Programa del curso en castellano

Contactar

  • 17005 Girona
  • Tel:  972 100 495

 

Está aquí: Home Aula Virtual Matriculació cursos Logopèdia en la gent gran: Tècniques i instruments / Logopedia en la tercera edad: técnicas e instrumentos